Ръководство

Антоан Гечев

Председател на Държавна агенция "Разузнаване"

 

Асен Тутеков

Заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"

 

Калин Цеков

Заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"