Ръководство

Драгомир Димитров

Председател на Държавна агенция "Разузнаване"

 

Асен Тутеков

Заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"

 

Ангело Прокопиев

Заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"

 

Атанас Атанасов

Заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"