Приоритети

Приоритети

  • Глобални и регионални рискове и заплахи за Р България

Сред приоритетните направления на дейност на Агенцията е придобиване,  анализ и предоставяне на актуална и достоверна информация относно геополитическата динамика и нарастващите заплахи както в регионален, така и в световен план.

  • Икономическа и енергийна сигурност

В контекста на продължаващи войни и конфликти и на потенциални такива защитата на интересите на Р България в областта на икономиката и енергетиката представлява важна част от дейността на ДАР.

  • Асиметрични и хибридни рискове и заплахи

Усилията на ДАР са насочени към придобиване и анализиране на информация относно терористични групи и лица в чужбина, нелегални миграционни потоци, организирани престъпни мрежи и др., както и към противодействие на хибридните и киберзаплахи, идващи от държавни и недържавни чуждестранни субекти.

  • Международно сътрудничество

Агенцията осъществява обмен на разузнавателна информация с редица чуждестранни партньорски служби и в рамките на разузнавателните общности на ЕС и НАТО.