Новини

Служителите на Държавна агенция „Разузнаване“ за поредна година подкрепиха „Българската Коледа“

Благодарение на тяхната съпричастност бяха събрани 16 731 лв.

 

Отбелязваме една година от създаването на Държавна агенция „Разузнаване“

Днес се навършва една година от създаването на Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР) и се отбелязва професионалният празник на разузнавачите от Агенцията.

 

Председателят на ДАР Драгомир Димитров участва в заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди законопроекта за противодействие на тероризма. По време на заседанието председателят на ДАР изтъкна необходимостта от приемане на антитерористичен закон с оглед на актуалните предизвикателства в динамично променящата се среда за сигурност.

 

Извънредно заседание относно актуалната ситуация след неуспешния опит за преврат в Република Турция

На 19 юли беше проведено извънредно съвместно заседание на Комисията по външна политика и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

 

Проведе се заседание на Консултативната група по противодействие на тероризма

Заседание на консултативната група по противодействие на тероризма към Съвета по сигурността при Министерския съвет се проведе в Министерството на вътрешните работи

 

Съветът по сигурността към Министерския съвет обсъди законопроекта за противодействие на тероризма

Председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Драгомир Димитров участва в заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, на което беше обсъден и одобрен проектът на Закон за противодействие на тероризма.

 

Съвместно заседание на парламентарни комисии

На 30 юни 2016 г. председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ г-н Драгомир Димитров взе участие в съвместно заседание на парламентарни комисии

 

Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност

Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), сред които е и председателят на ДАР Драгомир Димитров, обсъдиха националната политика за осигуряване на киберсигурност.

 

Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция “Разузнаване” бе обнародван в Държавен вестник

Правилникът е приет с Постановление № 66 на Министерския съвет от 28.03.2016 г. и предлага нормативно развитие на законовата уредба по въпросите, за които е налице законово препращане.

 

Приет е Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“

Правилникът предлага нормативно развитие на законовата уредба по въпросите, за които е налице законово препращане.