Кариери

Разузнаването е необикновена, тайна и предизвикателна, единствена по рода си професия – смислена кауза, която откриваш дори и в най-обикновени ситуации. В нея развиваш не само професионализма си, но и общата култура, социалната и емоционалната си компетентност и разбирането за взаимовръзките в обществото. „Работният ден“ може да е навсякъде и по всяко време, стига да разпознаеш подходящия момент и откриващата се възможност. Това не е само работа, а и начин на живот.

Като служители на ДАР ние дискретно работим за страната си: запознати сме с често невидими за обществото процеси и събития, които променят света; ние сме тези, които трябва да улавяме тенденциите и да прогнозираме хода на случващото се. Подпомагаме президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание на Република България да вземат важни решения. Сътрудничим си с партньорски служби и държавни институции, за да получим навреме нужната информация, свързана със сигурността. 

Може би и ти си един от нас, но не си даваш сметка за това, защото си представяш, че е много по-сложно, отколкото в действителност е.
Ние не търсим „готови“ разузнавачи, а се интересуваме от твоя потенциал, който ще развиваме заедно!

Ти си всичко описано, както и:

 • С висше образование в следните области: право, филология, история, икономика, енергетика, международни (икономически) отношения, журналистика и други хуманитарни дисциплини;
 • С отлична езикова подготовка (владееш един чужд език на ниво В2 съгласно Общата европейска референтна рамка и ползваш втори на ниво В1 или по-високо);
 • С много добри компютърни умения;
 • С интереси в областта на международните отношения, глобалните икономически и финансови процеси, енергийната сигурност, противодействие на тероризма и екстремизма и др.;
 • Готов да покриеш общите изисквания за работа в Агенцията съгласно Закона на ДАР линк

 

Най-сигурният начин да разбереш дали наистина си разузнавач, е като кандидатстваш!

 

При нас ще откриеш:

 • Смислена работа, която е единствена по рода си;
 • Динамично и интересно всекидневие;
 • Достъп до обучения и квалификация;
 • Личностно и професионално израстване;
 • Чуждоезиково обучение;
 • Среда от съмишленици;
 • Работа зад граница;
 • Отлични условия на труд, много добро заплащане, допълнителни социални придобивки.
Лична информация

Лична информация

Файлове

Файлове

 • (файлове във форматите: pdf, word, ppt, jpg)
  изберете файл
Добавете още файлове
Captcha

Анализаторът осмисля и преценява задълбочено и многостранно данните, разсъждава, има усет към детайла, чете между редовете, вижда „втория план“, успява да свърже разнотипни събития, да неутрализира пропагандата, да отсее смисленото от маловажното, да рови с часове в отделни теми, не се уморява да изследва, не му стига наличното, привидното, абстрахира се от познатото, има нужда да погледне от различни ракурси, да изслуша различни гледни точки, да си състави собствено безпристрастно мнение.

Ти си всичко описано, както и:

 • С висше образование в следните области: история, икономика, енергетика, международни (икономически) отношения, математика, политология, макроикономика, география, езикознание, журналистика, филология и други хуманитарни дисциплини;
 • С отлична езикова подготовка (владееш един чужд език на ниво В2 съгласно Общата европейска референтна рамка и ползвате втори на ниво В1 или по-високо);
 • С много добри компютърни умения;
 • С трайни интереси в областта на международните отношения, глобалните икономически и финансови процеси, енергийната сигурност, противодействие на тероризма и екстремизма и др.;
 • Готов да покриеш общите изисквания за работа в Агенцията съгласно Закона на ДАР линк

 

Най-сигурният начин да разбереш дали наистина си добър анализатор е като кандидатстваш!

 

При нас ще откриеш:

 • Смислена работа, която е единствена по рода си;
 • Интересно всекидневие, обвързано с динамиката на световните процеси;
 • Достъп до обучения и квалификация;
 • Личностно и професионално израстване;
 • Чуждоезиково обучение;
 • Среда от съмишленици;
 • Отлични условия на труд, много добро заплащане, допълнителни социални придобивки.
Лична информация

Лична информация

Файлове

Файлове

 • (файлове във форматите: pdf, word, ppt, jpg)
  изберете файл
Добавете още файлове
Captcha

Ти си всичко описано, както и:

 • С висше образование в следните области: право, филология, финанси, счетоводство, психология, човешки ресурси, архивистика;
 • С много добри компютърни умения;
 • С трайни интереси в областта на конкретната експертиза;
 • Готов да покриеш общите изисквания за работа в Агенцията съгласно Закона на ДАР линк

 

При нас ще откриеш:

 • Смислена работа по специалността в подкрепа на разузнаването;
 • Динамично и интересно всекидневие, свързано с разнообразни казуси;
 • Достъп до обучения и квалификация;
 • Личностно и професионално израстване;
 • Професионална среда на високо ниво;
 • Отлични условия на труд, много добро заплащане, допълнителни социални придобивки.
Лична информация

Лична информация

Файлове

Файлове

 • (файлове във форматите: pdf, word, ppt, jpg)
  изберете файл
Добавете още файлове
Captcha

Ти си всичко описано, както и:

 • С висше образование в следните области: информационни системи и технологии, софтуерно инженерство, компютърни науки, информатика, радиокомуникации, електроника и др.;
 • Софтуерен инженер, програмист, специалист по електронни комуникации, специалист мрежи и/или системен администратор, инженер по електроника и радиоелектроника;
 • С опит в сферата на информационните технологии, работа с база данни, компютърна комуникационна и мрежова защита, киберсигурност, криптография, системи за виртуализация, сигнално-охранителни системи, системи за видеонаблюдение и др.;
 • С международно признати сертификати, свъръзани със сървърни операционни системи, виртуализация и комуникация;
 • С добри познания по английски език.
 • С трайни интереси в областта на конкретната експертиза;
 • Готов да покриеш общите изисквания за работа в Агенцията съгласно Закона на ДАР линк

 

При нас ще откриеш:

 • Смислена работа по специалността в подкрепа на разузнаването;
 • Динамично и интересно всекидневие, свързано с разнообразни казуси;
 • Достъп до обучения и квалификация;
 • Личностно и професионално израстване;
 • Професионална среда на високо ниво;
 • Отлични условия на труд, адекватно заплащане, допълнителни социални придобивки.
Лична информация

Лична информация

Файлове

Файлове

 • (файлове във форматите: pdf, word, ppt, jpg)
  изберете файл
Добавете още файлове
Captcha

СЕКРЕТАР-ДЕЛОВОДИТЕЛ

Това са хората, които благодарение на своята подреденост, самоорганизираност и прецизност подпомагат цялостната административна дейност в Агенцията чрез вътрешни системи за документален обмен и отчет. Дискретността, коректността и професионалната етика гарантират сигурността на тайните на разузнаването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОХРАНАТА

Това са хората, ангажирани с въоръжената охрана, отбраната и контрола по достъпа до физическите обекти на разузнаването. Благодарение на своята устойчивост, бдителност и способност за бърза реакция, дори в критична обстановка, гарантират сигурността на служителите, системите и сградния фонд в страната и чужбина.

 

ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Това са хората, които благодарение на своята организираност, практически умения и способност за работа в екип всекидневно поддържат и стопанисват сградите, съоръженията, автомобилния парк и се грижат за нуждите на разузнаването и неговите служители.

 

Ти се интересуваш от една от посочените категории и си:

 • Със завършено минимум средно образование;
 • С много добри компютърни умения;
 • Готов да покриеш общите изисквания за работа в Агенцията съгласно Закона за ДАР линк

 

При нас ще откриеш:

 • Смислена работа в подкрепа на разузнаването;
 • Динамично и интересно всекидневие, свързано с разнообразни казуси;
 • Работа на сменен режим;
 • Достъп до обучения и квалификация;
 • Личностно и професионално израстване;
 • Чуждоезиково обучение съобразно необходимостта на Агенцията;
 • Професионална среда на високо ниво;
 • Работа зад граница;
 • Отлични условия на труд, много добро заплащане, допълнителни социални придобивки.
Лична информация

Лична информация

Файлове

Файлове

 • (файлове във форматите: pdf, word, ppt, jpg)
  изберете файл
Добавете още файлове
Captcha