Политика за личните данни

 
send mail

Държавна агенция Разузнаване" обработва лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Свободен публичен достъп до такава информация не се допуска, като същата служи за употреба за целите на провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и подбор на кадри.