Отчети

Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" (2016 г.)

Доклад за дейността на Държавната агенция "Разузнаване" за 2016 г., публикуван на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност