Асен Тутеков

Асен Михайлов Тутеков
Роден през 1968 г. в гр. София
Женен, с едно дете
Образование:
СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, специалност „Философия“, магистър.
Кариера:
1996 г. – 2015 г.
НРС - оперативен служител, последователно преминал в длъжност: Разузнавач, Старши инспектор, Началник на секция, Заместник – началник на отдел, Началник на отдел
2015 г. – 2016 г.
ДАР - Директор на Дирекция „Информация и анализ“
2016 г. – 2018 г.
ДАР – Офицер за връзка на ДАР в Република Армения
2018 г.
С решение № 291 от 26.04.2018 г. на Министерски съвет е назначен за заместник – председател на ДАР.

Езици:
Владее румънски и английски език, ползва руски език
Награди:
Орден „За гражданска доблест и заслуга“ II степен 

Ръководство