Новини

Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност изслушаха годишния доклад на ДАР за 2017 г.

   Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения изслушаха годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ /ДАР/ за 2017 г.
   В документа са посочени основните цели и задачи през 2017 г. и водещите направления в работата на ДАР през следващата година. Председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Атанас Атанасов запозна народните представители с постигнатите резултати в приоритетни за Агенцията направления като противодействието на тероризма и асиметричните заплахи  и защитата на икономическата и енергийна сигурност на страната ни.  Той представи визията за дейността на ДАР до края на 2018 г. и 2019 г., като акцентира върху актуалните рискове за сигурността и интересите на страната ни и възможностите за повишаване на ефективността при неутрализирането им.   
   Докладът се изготвя ежегодно на основание Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.