Новини

Съвместно заседание на парламентарни комисии

На 30 юни 2016 г. председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ г-н Драгомир Димитров взе участие в съвместно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Извънредното заседание бе свикано с цел изслушване на представителите на службите за сигурност и Министерство на вътрешните работи за мерките по плана за противодействие на тероризма след терористичния атентат на летище "Ататюрк" в Истанбул.

В хода на заседанието беше направена оценка на външната среда за сигурност и рисковете по отношение на сигурността на страната ни.