Новини

Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност

Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), сред които е и председателят на ДАР Драгомир Димитров, обсъдиха националната политика за осигуряване на киберсигурност, необходимостта от изграждането на цялостна, нормативно и финансово осигурена система за защита и противодействие на кибератаки, както и организационните, функционалните и ресурсните способности на отговорните държавни институции.
На заседанието участниците в КСНС се обединиха около разбирането, че киберсигурността е основен и ключов елемент от националната сигурност на всяка държава и нейното значение ще нараства пропорционално с развитието на технологиите.
Въз основа на изнесените доклади и изразените становища КСНС изтъква необходимостта от спешни мерки от нормативен, институционален, кадрови и ресурсен характер, които да позволят адекватно противодействие на заплахите за националната сигурност на страната.
Сред отправените препоръки е и необходимостта от осигуряване на финансови ресурси за МВР, ДАНС, МО, МТИТС и ДАР за поетапно увеличаване броя на експертите, ангажирани с киберсигурността, както и за придобиване на технологични способности за превенция и противодействие на актуалните киберзаплахи.

Източник: сайт на Президенство на Р България