Новини

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с личния състав на Държавна агенция „Разузнаване”

Министър-председателят Бойко Борисов посети рано сутринта Държавна агенция „Разузнаване” (ДАР) и разговаря с ръководството и личния състав на Агенцията.

Агенцията е правоприемник на Националната разузнавателна служба. Според Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ЗДАР), влязъл в сила на 01.11.2015 г., ДАР е непосредствено подчинена на Министерския съвет, като изпълнява задачи, възлагани от министър-председателя и от президента на страната, съгласувано с министър-председателя.

На срещата присъстваше ръководният екип на ДАР - председателят Драгомир Димитров, назначен с указ на президента по предложение на Министерския съвет, и назначените с решение на Министерския съвет зам.-председатели Георги Миленов и Ангело Прокопиев.

За първи път със заповед на министър-председателя бе назначен и инспектор в ДАР - г-жа Надежда Китанова-Радева, която ще осъществява контролни функции при провеждане на държавната политика в Агенцията и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения.

На срещата с личния състав министър председателят Б. Борисов очерта и някои от най-актуалните задачи, стоящи пред ДАР, с оглед на функциите й, свързани със защита на националната сигурност и интересите на страната ни, както и с информационно-аналитичното осигуряване за предотвратяване, разкриване и противодействие на вреди в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.