Мисията на ДАР е да защитава сигурността и интересите на Р България

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) е служба за сигурност, която придобива, обработва, анализира и предоставя на държавното ръководство разузнавателна информация, оценки, анализи и прогнози, свързани с националната сигурност, интересите и приоритетите на Република България.

 
 • Кариери

  Разузнаването не е обикновена професия, а значима кауза, на която посвещаваш живота си. Нашата работа не се изчерпва с понятието „работен ден“ и рутинни задачи. Нашата професия изисква комплекс от задълбочени знания, високи професионални и лични качества, идеализъм и патриотизъм.
  В тази отговорна и вълнуваща работа успяват най-добрите.
  Ако вярвате, че сте един от тях, вижте как можете да станете част от екипа на ДАР.

 • Разузнавачи

  Придобиват разузнавателна информация по основните направления на работа, свързани с тероризма и другите асиметрични заплахи, с външнополитическата и икономическа сигурност на страната ни.

 • Анализатори

  Обработват, проверяват, оценяват и анализират постъпващата информация и изготвят информации, анализи, експертни оценки, брифинги и други материали за държавното ръководство, различни национални институции и структури от системата за национална сигурност и чуждестранните партньорски служби.

 • Експерти

  Професионалисти в сферата на право, икономика, финанси, човешки ресурси, психология, преводачи и други профилирани експерти.

 • IT специалисти

  Специалисти с подходящи умения и опит в разработването, поддържането и развитието на информационни, комуникационни и специализирани системи.

 • Сътрудници

  Сътрудници по охрана, шофьори, секретар-деловодители, техници и др.

 • С какво се занимава Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР)?

  ДАР се занимава със събиране, проверяване и анализиране на специфична, изпреварваща и достоверна разузнавателна информация от различни региони по света, която е от значение за националната сигурност, интересите и приоритетите на Р България.
  На базата на разузнавателните данни се изготвят различни информационни материали - информации, доклади, анализи и брифинги, които се предоставят на държавното ръководство.

 • Каква е разликата между цивилното и военното разузнаване?

  Цивилното разузнаване не придобива информация с военен и военностратегически характер, което е сред приоритетите на военното разузнаване. 

 • Кои са потребителите на изготвяната от ДАР информация?

  Агенцията предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на Р България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.
  Потребители на изготвяната в ДАР информация са също отделни министри по съответните направления (най-вече на външните работи; икономиката; енергетиката; финансите; транспорта, информационните технологии и съобщенията; регионалното развитие и благоустройството), другите звена от системата за защита на националната сигурност - ДАНС, СВИ, структурите на МВР (ГДБОП, „Гранична полиция“, Дирекция „Миграция“ и др.), Държавна агенция за бежанците, други държавни институции, както и чуждестранните ни партньори.

 • Има ли ДАР правомощието да се меси във вътрешните работи на страната?

  В закона за ДАР изрично е записано, че на ДАР не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер. Фокусът и сферата на работа на ДАР са извън пределите на страната, в различни точки и кризисни райони на света.

 • Как мога да се свържа с вас?

  Можете да се свържете с нас, като ни пишете на адрес: гр. София 1612, ул. „Хайдушка поляна“ № 12 или на електронната ни поща: [email protected] или като използвате формата за запитване.