Отчети

Бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Държавна Агенция "Разузнаване" в програмен формат

 

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2019 г.

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за 2018 г.