Отчети

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 30 юни 2021 г.

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми към 30 юни 2021 г. можете да видите тук.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30 юни 2021 г. можете да видите тук.