Отчети

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2017 г.

Резюме на отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за 2017 г.,