Отчети

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2020 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 декември 2020 г.

 

Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Държавна агенция "Разузнаване" в програмен формат