Отчети

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 30 септември 2021 г.

Отчета за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 30 септември 2021 г. може да видите тук.

Отчета за ведомствените и администраторвни разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 30 септември 2021 г. може да видите тук.