Отчети

Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Държавна агенция "Разузнаване" в програмен формат

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2020 г.

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за 2019 г.