Отчети

Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" (2017 г.)

Доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2017 г., публикуван на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2017 г.

Резюме на отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за 2017 г.,