Отчети

Проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 г. и 2024 г. на Държавна агенция Разузнаване в програмен формат

Проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 г. и 2024 г. на Държавна агенция "Разузнаване" в програмен формат можете да видите тук.