Отчети

Проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 г. и 2024 г. на Държавна агенция Разузнаване в програмен формат

 

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция Разузнаване към 31 декември 2021 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 30 септември 2021 г.