Отчети

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 март 2021 г.

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2020 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 декември 2020 г.