Отчети

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за 2019 г.

 

Бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Държавна Агенция "Разузнаване" в програмен формат

 

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2019 г.