Отчети

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30 юни 2022 г.

Отчетът на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30 юни 2022 г. на Държавна агенция „Разузнаване“ можете да видите тук.