Отчети

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 март 2022 г.

 

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31 март 2022 г.

 

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2021 г.