Отчети

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Държавна агенция „Разузнаване“ към 31 март 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Държавна агенция „Разузнаване“ към 31 март 2023 г. можете да видите тук.