Отчети

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 30 септември 2023 г.

 

Резюме на отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за първото полугодие на 2023 г.

 

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31 март 2023 г.