Отчети

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31 март 2022 г.

 

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2021 г.

 

Проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 г. и 2024 г. на Държавна агенция Разузнаване в програмен формат