Отчети

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Държавна агенция "Разузнаване"

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Държавна агенция "Разузнаване" може да видите тук.