Отчети

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция Разузнаване към 31 декември 2021 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 30 септември 2021 г.

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2021 г.