Отчети

Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" (2017 г.)

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2017 г.