Отчети

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2019 г.

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за 2018 г.

 

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2018 г.