Отчети

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 декември 2023 г.

Отчета на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 декември 2023 г. можете да видите тук.