Отчети

Проектобюджет за 2024г. и бюджетна прогноза за периода 2025 и 2026 г. на Държавна агенция "Разузнаване" в програмен формат

Проектобюджет за 2024г. и бюджетна прогноза за периода 2025 и 2026 г. на Държавна агенция "Разузнаване" в програмен формат можете да видите тук.