Отчети

Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" (2017 г.)

Доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2017 г., публикуван на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, можете да видите тук.