Новини

Съветът по сигурността към Министерския съвет обсъди законопроекта за противодействие на тероризма

Председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Драгомир Димитров участва в заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, на което беше обсъден и одобрен проектът на Закон за противодействие на тероризма.

 

Съвместно заседание на парламентарни комисии

На 30 юни 2016 г. председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ г-н Драгомир Димитров взе участие в съвместно заседание на парламентарни комисии

 

Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност

Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), сред които е и председателят на ДАР Драгомир Димитров, обсъдиха националната политика за осигуряване на киберсигурност.

 

Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция “Разузнаване” бе обнародван в Държавен вестник

Правилникът е приет с Постановление № 66 на Министерския съвет от 28.03.2016 г. и предлага нормативно развитие на законовата уредба по въпросите, за които е налице законово препращане.

 

Приет е Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“

Правилникът предлага нормативно развитие на законовата уредба по въпросите, за които е налице законово препращане.

 

Проект на правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция “Разузнаване” бе публикуван за публично обсъждане на www.strategy.bg

Правилникът предлага нормативно развитие на законовата уредба по въпросите, за които е налице законово препращане.

 

Служителите на Държавна агенция „Разузнаване“ се включиха в благотворителната инициатива „Българската Коледа“

Служителите на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) събраха 16 721 лв. за „Българската Коледа“ и се наредиха на трето място сред всички физически лица - дарители на кампанията.

 

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с личния състав на Държавна агенция „Разузнаване”

Министър-председателят Бойко Борисов посети рано сутринта Държавна агенция „Разузнаване” (ДАР) и разговаря с ръководството и целия личен състав на Агенцията.

 

Драгомир Димитров е назначен за председател на Държавна агенция „Разузнаване“

Драгомир Димитров е директор на Националната разузнавателна служба от 03.04.2012 г. С влизането в сила на Закона за ДАР от 01.11.2015 г. ДАР се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на Р България по предложение на Министерския съвет за срок от пет години.

 

Решения на Министерския съвет за назначаване на ръководния екип на Държавна агенция „Разузнаване“

Със свои решения от 03.12.2015 г. Министерският съвет предлага на президента да издаде указ за назначаване на Драгомир Димитров за председател на ДАР и назначава Георги Миленов и Ангело Прокопиев за зам.-председатели на Агенцията.