Отчети

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 декември 2022 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Държавна агенция "Разузнаване" към 30 юни 2022 г.

 

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30 юни 2022 г.