Анализи

Предизвикателствата от бежанската вълна и заплахата от „чуждестранни бойци“

В рамките на конференция „Радикализацията сред младите хора – новото предизвикателство пред Европа“, проведена в периода 29 - 31 март 2016 г. в Централния военен клуб в София, Таня Иванова – експерт в Държавна агенция „Разузнаване“, направи устно изложение в дискусионната сесия „Предизвикателствата от бежанската вълна и заплахата от „чуждестранни бойци“.  
Анализa можете да видите тук.