Отчети

Доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" през 2015 г.

Докладът за дейността на Държавната агенция "Разузнаване" за 2015 г., публикуван на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, можете да видите тук.